Junta Directiva

Segons els estatuts de qualsevol entitat cal que aquesta tingui una Junta Directiva que s’encarregui de la gestió i funcionament, així com les altres tasques que se’n deriven.

A més a més, i per poder abordar totes les tasques i/o projectes de l’entitat, el Ball de Diables conta amb un seguit de comissions.

L’actual Junta Directiva del Ball de Diables de la Canonja és fruit del procés electoral dut a terme a finals d’estiu de l’any 2021. Aquesta Junta Directiva l’ocupen les següents persones amb els càrrecs i funcions corresponents:

Miquel Sabaté

President

Júlia Toldrà

Secretària

Marta Ejarque

Tresorera

Sergio Sancho

Vocal | Cap de colla Adult

Oriol Esteve

Vocal | Cap de colla Infantil

Joel López

Vocal | Cap de colla Bèstia