Ball parlat

Un dels moments més especials d’un ball de diables tradicional és el ball parlat, el qual s’anomena Ball de Sant Miquel i Diables. 

Escenifica la lluita entre el bé i el mal, i es configura com una disputa dialèctica entre l’Arcàngel Sant Miquel i uns personatges que representen les forces del mal, representats per Llucifer, la Diablessa i un número variable de diables. En l’acció narrativa d’aquest entremès destaquen els parlaments dels diables o “versots”, uns versos rimats que fan referència a temes locals o generals d’actualitat en clau satírica.

En el cas del ball parlat del Ball de Diables de la Canonja, també existeixen altres personatges com l’Àngel, acompanyant a Sant Miquel, i el Capità i l’Alferes, rangs intermedis i fidels al bàndol de l’infern.

Aquest acte es va representar per primer cop l’any 2023, fruit del procés de tradicionalització del ball.

El Ball de Sant Miquel i Diables del Ball de Diables de la Canonja es representa el 15 d’agost, dia gran de la Festa Major d’Estiu de la Canonja.

EL TEXT

El text del ball parlat és fix cada any i no té variacions. Té unes característiques peculiars que cal complir per tal que sigui l’entremès que era anys enrere.

Així doncs, el text del ball parlat, igual que els versots, es compon per quartetes heptasil·làbiques amb rima ABAB. També es permet fer rima ABCB.

En el cas del Ball de Diables de la Canonja, al no tenir referències d’un ball parlat al poble, es va haver de fer un treball d’anàlisi de tots els textos dels diferents balls de diables tradicionals de Catalunya que el representen fidelment. Tots els textos provenen d’un text mare, i això fa que hi hagi un seguit de passos molt clars dins l’obra teatral. A partir d’aquesta anàlisi, va arribar el moment de redactar el text propi. Durant un parell de mesos es va anar traduint i estandarditzant el llenguatge al català actual, afegint i canviant paraules però sense perdre el significat del text i el seu missatge. 

Aquesta estandardització al català actual es va fer considerant que, en ser un text de nova creació, seria interessant que s’adeqüés al moment i època el qual s’ha creat.

“Jo sóc l’Arcàngel Sant Miquel,
que des del cel he vingut,
per derrotar amb tot l’anhel
a Llucifer, àngel caigut.”

“Ara sí que estic contenta
perquè he vist tot el que feu,
us prometo que en pocs dies
a l’infern tots cremareu.”

“Jo sóc l’Arcàngel Sant Miquel,
que des del cel he vingut,
per derrotar amb tot l’anhel
a Llucifer, àngel caigut.”

“Ara sí que estic contenta
perquè he vist tot el que feu,
us prometo que en pocs dies
a l’infern tots cremareu.”

ballParlatSM

“Jo sóc l’Arcàngel Sant Miquel,
que des del cel he vingut,
per derrotar amb tot l’anhel
a Llucifer, àngel caigut.”

“Ara sí que estic contenta
perquè he vist tot el que feu,
us prometo que en pocs dies
a l’infern tots cremareu.”

ELS VERSOTS

Dins la representació teatral també hi ha lloc pels versots, uns versos satírics i sovint un pèl coents que parlen sobre l’actualitat local i global fent crítica. Aquests versos varien any rere any i s’adapten al que passi en el territori i la societat.