Avís legal

ASSOCIACIÓ BALL DE DIABLES DE LA CANONJA (d’ara en endavant, BDLC), és una associació amb CIF G55699813, domicili a C/Pere Gran Marca, 10, 1r, 43110 La Canonja, inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 60330, secció 1a de Tarragona. Aquesta societat és propietària del nom de domini www.diablescanonja.cat

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

La finalitat de www.diablescanonja.cat, és la d’informar sobre l’activitat de BDLC, així com de les nostres activitats, serveis i altres informacions de rellevància sobre la nostra entitat.

L’accés a la página web és gratuït.

La persona usuària accedeix voluntàriament a aquesta pàgina web, la qual cosa implica que la utilitzarà d’acord amb aquest avís legal.

La utilització d’aquesta pàgina web suposa l’acceptació d’aquest avís legal.

Les pàgines web d’aquest lloc web poden ser visitades lliurement.

BDLC es reserva el dret a modificar sense previ avís el contingut d’aquest avís legal així com el dret d’alterar la forma d’accés a la seva pàgina web sense previ avís; per tant, i per a una correcta utilització del lloc web, li recomanem que visiti periòdicament aquesta secció.

BDLC manté aquesta pàgina web amb l’objectiu de facilitar l’accés a una informació d’interès per als usuaris i usuàries, actualitzada i exacta. Per aquest motiu, demanem la col·laboració de les persones que fan ús de la nostra pàgina, que poden fer-nos arribar les seves aportacions i suggeriments a través de l’adreça diables@lacanonja.cat

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

© 2020, ASSOCIACIÓ BALL DE DIABLES DE LA CANONJAwww.diablescanonja.cat Tots els drets reservats.

El disseny del portal i els seus codis font, així com els logos, marques i altres signes distintius que apareixen en el mateix pertanyen a BDLC i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

CONTINGUT WEB I ENLLAÇOS A TERCERS

La informació continguda a l’espai web podria no estar actualitzada a tot moment, en aquest cas BDLC no serà responsable dels possibles danys derivats d’un ús extern i/o per tercers de la informació facilitada.

BDLC es reserva el dret a poder suspendre temporalment l’accessibilitat a l’espai web quan sigui necessari, sense necessitat de previ avís i així poder realitzar les actuacions de manteniment i actualització necessàries.

Aquest lloc web pot contenir enllaços i/o vincles (links) a pàgines web externes de tercers, el contingut de les quals no és atribuïble ni exigible a BDLC, essent la responsabilitat de qui posseeix la titularitat de cadascun dels espais web als quals s’ha accedit.

LEGISLACIÓ APLICABLE I TRIBUNALS COMPETENTS

El contingut en el present Avís Legal i qualsevol de les polítiques de privadesa, cookies, normes sectorials d’aplicació i les relacions entre l’usuari o usuària i BDLC es regeixen per les Lleis espanyoles vigents a cada moment. Qualsevol discrepància que pugui sorgir entre l’usuari i BDLC se sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents. En cas que les parts considerin precís recórrer a sistemes alternatius de resolució de controvèrsies, com l’arbitratge o la mediació, hauran de proposar-ho i acceptar-ho expressament i per escrit al moment en què sorgeixi la controvèrsia, i sempre sobre la base del previst per la normativa d’aplicació.

MODIFICACIÓ DE L’AVÍS LEGAL

El contingut en el present Avís Legal té una durada indefinida i podrà ser modificat a qualsevol moment en atenció a la normativa vigent i als canvis que poguessin sorgir de l’activitat de BDC.

POLÍTICA DE COOKIES

A través d’aquest lloc web no es recapten dades de caràcter personal de les usuàries i els usuaris sense el seu coneixement, ni se cedeixen a terceres persones.

Com a Ball de Diables de La Canonja no utilitzem cookies per a recollir informació de les usuàries i els usuaris, ni registrem les adreces IP d’accés. Únicament utilitzem cookies pròpies, de sessió, amb finalitat tècnica, és a dir, aquelles que permeten la navegació a través del lloc web i la utilització de les diferents opcions i serveis que oferim.

El portal del qual és titular el Ball de Diables de La Canonja conté enllaços a llocs web de tercers, les polítiques de privacitat dels quals són alienes a l’entitat. En accedir aquests llocs web pots decidir si acceptes les seves polítiques de privacitat i de cookies.