Història

El Ball de Diables és una de les representacions festives més antigues de cultura popular i tradicional catalana amb referències escrites l’any 1150 al Principat i el 1512 al País Valencià.

La síntesis del Ball de Diables és una representació teatral de la lluita del Bé contra el Mal amb el Ball de Sant Miquel com a principal representació. El seu context escènic també va ser utilitzat, principalment per les festes del Corpus, a les processons eclesiàstiques com a acompanyament per donar un aspecte més cerimoniós. A la fi, els diables desfilaven capdavanters a la comitiva per obrir pas a les processons, festes de carnaval, etc.

Finalment, a partir de la dècada dels anys vuitanta, amb els correfocs l’element festiu experimenta una gran popularitat amb la creació de noves colles, fora de la zona tradicional del Ball de Diables estenent-se per tots els racons dels Països Catalans.

Primeres referències

La primera referència d’una participació d’un grup de diables a La Canonja data de l’any 1880, però no se’n torna a saber res més fins l’any 1901, on es pot referenciar que va actuar una colla pròpia del poble de La Canonja.

"La Opinió", 11/08/1880
"Lo Camp de Tarragona", 11/08/1901

l'entitat

El Ball de Diables de la Canonja neix l’any 2013 amb l’objectiu de donar visibilitat i augmentar el teixit cultural i popular del poble.

Si bé és cert que feia temps que es veia la necessitat de crear un ball de diables entre els canongins i canongines, no va ser fins llavors que es va dur a terme i fundar l’entitat.
Aquesta, però, no seria entitat pròpia fins l’any 2017. Des de la seva creació fins llavors va formar part de La Nova Amistat, com a secció d’aquesta. A partir del 2017 i fins a data d’avui, el Ball de Diables de la Canonja és una entitat pròpia, amb estatuts i reglament de règim intern propi.
Només un any després de la seva creació, a l’any 2014, neix la colla infantil i la bèstia, donant així cabuda als infants i joves del poble. 

L’any 2020 el Ball de Diables de la Canonja es veu immers en un seguit de canvis. En primer lloc es crea un procés participatiu per canviar la imatge de la colla, on es fa un canvi de logotip, marxandatge i mètodes de comunicació de cara a l’exterior.

En segon lloc, la proposta de crear una nova bèstia de foc pel poble de la Canonja feta als pressupostos participatius de l’any 2019 és una de les escollides i, per tant, comença un procés de creació d’una nova bèstia, també un mamut i substituint el que hi havia fins llavors.

El divendres 6 d’agost de 2021 es presenta el nou mamut al poble. L’espectacle, sota el nom “Expedició mamut: presentació del nou element del bestiari popular i cultural de la Canonja”, tracta sobre dos arqueòlegs que, després de sentir rumors, busquen al jaciment de la Boella i descobreixen el nou mamut.

Durant aquests anys el Ball de Diables de la Canonja ha fet sortides arreu del territori, tant amb la colla gran com amb la infantil i bèstia, aconseguint fer-se conèixer i ampliant la seva massa social.