Llucifer i Diablessa

Si bé és cert que per referències podem observar que la participació de diables al poble de la Canonja va ser seguint el model de participació individual, en la creació del Ball de Diables de la Canonja i el seu posterior procés de tradicionalització es va considerar seguir el Model Penedesenc (veure Model).

Seguint aquest model es poden trobar uns rols molt marcats els quals defineixen diferents personatges: Llucifer, Diablessa, Capità Borró, Alferes, diables rasos, timbalers, Àngel i Arcàngel Sant Miquel.
Si deixem a un costat els dos últims, podem definir quatre personatges principals dins el ball de diables, els quals són els primers quatre anomenats anteriorment.

Llucifer

El Llucifer és el líder dels diables. Es caracteritza per dur una capa i un barret de copa, juntament amb el seu imponent ceptrot. És el que encapçala la formació del ball i guia als diables, juntament amb la Diablessa.

El Ball de Diables de la Canonja incorpora a Llucifer als inicis de l’entitat, però no és fins l’11 d’agost de 2017 que  no es presenta el ceptrot que porta actualment. Aquest ceptrot simbolitza el crani d’un mamut, animal prehistòric i mític del poble de la Canonja. Té quatre vares com a punts de foc amb una capacitat total de 40 carretilles, i una base de forma polièdrica, amb cargols de ferro al seu interior, que sonen al sacsejar-lo. És obra de l’escultor i ferrer Antoni Mas i Castelltort.

El vestuari de Llucifer s’ha vist modificat degut al canvi de vestuari dut a terme l’any 2023. Tot i així, se li ha mantingut l’essència que ha de tenir la seva figura, la de portar capa i barret de copa.

Vestuari Llucifer 2014-Actualitat

Diablessa

La Diablessa és la companya inseparable de Llucifer, i comparteix el poder i el lideratge amb ell. És provocadora i barroera, i es caracteritza per dur una faldilla, una pamela i un ceptrot, diferent al de Llucifer.

El Ball de Diables de la Canonja incorpora la figura de Diablessa el 14 d’abril de 2018, data la qual es presenta al públic juntament amb el seu ceptrot. Aquest conté el nom del poble de la Canonja, juntament amb el seu escut com a figura central. Té quatre vares com a punts de foc amb una capacitat total de 40 carretilles, i la seva base és de forma polièdrica, amb cargols de ferro al seu interior, que sonen al sacsejar-lo. Igual que el de Llucifer, és obra de l’escultor i ferrer Antoni Mas i Castelltort.

El vestuari de la Diablessa s’ha vist modificat degut al canvi de vestuari dut a terme l’any 2023. Tot i així, se li ha mantingut l’essència que ha de tenir la seva figura, la de portar faldilla i pamela.

Vestuari Diablessa 2014-Actualitat

Capità borró

(Explicació Capità Borró + explicar que el vestuari és el mateix que el diable ras)

(Explicació + foto maça (trident))

Alferes

(Explicació Alferes + explicar que el vestuari és el mateix que el diable ras)

(Explicació + foto maça (porra))